Skip to main content
Nederlands

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

  • Beroeps- en burgerlijke aansprakelijkheid aannemers, gemeenten, architecten, advocaten, landmeters, zelfstandigen, verzekeringsmakelaars, artsen en medisch personeel, immo-kantoren, notarissen, garagisten en overige vrije beroepen
  • Betwisting aangaande toepassing en interpretatie van polissen van alle aard: verhaal-regres, uitsluitingsgronden, rekening-verzekering, persoonlijke polissen, fraude, collusie, familiale BA, ….
  • Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating: sportinrichting, pretpark, speeltuin, jeugdvereniging, manège, enz.
  • Productaansprakelijkheid
  • Sanering (olievervuiling) in kader van Vlarem
  • (Verkeers)ongevallen
  • Schadebegroting: invordering en betwisting schade, afhandeling (zware) lichamelijke schadegevallen - overlijden: kapitalisatie, rente, enz.
  • Arbeidsongevallen, zowel betwistingen omtrent het bestaan van het arbeidsongeval zelf (plotse gebeurtenis, omweg, enz.) als betwistingen omtrent tijdelijke en blijvende werkonbekwaamheid
Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht